The Art Server

Bestsellerverkoop groeit, maar niet ten koste van breed aanbod

Boek be  logo baseline Uit een onderzoek dat Boek.be en Universiteit Antwerpen (UA) lieten uitvoeren blijkt dat het aandeel van de bestsellers in de boekenverkoop in Vlaanderen groeit. Catherine Vanheusden vergeleek de verkoopcijfers van 2008 tot 2012 en kwam tot de vaststelling dat de verkoop van bestsellers behoorlijk toeneemt, maar niet in alle genres. Vooral bij literaire fictie en non-fictie vrije tijd tekent het succes van de bestsellers zich duidelijk af.

De bestseller top 10 verkoopt vooral goed in de grootwarenhuizen, minder in de boekhandel. Globaal genomen stijgt het aandeel van de bestsellers, maar het brede aanbod in de boekhandel wordt hierdoor niet gekannibaliseerd. Het genereert dus eerder een extra verkoop dan dat het schade berokkent aan de verkoop van het brede boekenaanbod.

Het onderzoek toonde aan dat volume verkochte bestsellers in de totale verkoop van het boek in Vlaanderen de laatste jaren behoorlijk toeneemt. In 2008 had men 85 titels nodig om 15% van de totale omzet in de boekenverkoop te realiseren. In 2012 zijn er slechts 56 titels om hetzelfde marktaandeel te behalen. (figuur1)

figuur_1

De omzet van de top 10 in de totale boekenverkoop stijgt sterker dan de rest (zie figuur 2 onderaan). Het ziet er dus naar uit dat de bestsellers in de toekomst een steeds groter deel van de verkoop voor hun rekening zullen nemen. Catherine Vanheusden wijt dit voor een belangrijk deel aan het ‘bandwagon effect’. Of het nu gaat om het uitkiezen van een onderwijsinstelling, een restaurantbezoek of het consumeren van populaire cultuur: we laten ons vaak leiden door wat het op dat moment goed blijkt te doen binnen onze omgeving van vrienden of collega’s. (figuur2)

figuur_2

Uit het onderzoek blijkt ook dat het stijgende aandeel van de top 10 in de verkoop niet echt ten koste gaat van de brede verkoop van het boek en het brede boekenaanbod. Terwijl het aandeel van de top 10 in de totale boekenverkoop de laatste jaren is gegroeid, merken we tegelijkertijd een groei in de omzet van de ‘long tail’ (zie figuur 3). Ook daar is op 5 jaar tijd een stijging van 19% vast te stellen. We kunnen in Vlaanderen echter nog niet echt spreken van ‘bestselleritis’. De stijging van de verkoop van de bestsellers bestaat vooral uit extra boekenverkoop aan een publiek dat minder frequent boeken koopt. Deze extra verkoop schaadt de verkoop van het brede boekenaanbod amper.

figuur_3

Vooral fictie en non-fictie vrije tijd onderhevig aan stijgende bestsellerverkoop
Waar de ‘long tail’ in de totale boekenverkoop in 2012 goed is voor meer dan twee derde van de omzet, is deze veel minder prominent binnen de literaire fictie. In dat segment genereren de 500 bestverkopende titels bijna 60% van de totale omzet (zie figuur 4). De top 10 van de literaire fictie nam in 2012 bijna 20% van de totale omzet voor zijn rekening. Eenzelfde fenomeen doet zich voor bij het genre non-fictie vrije tijd. Daar neemt de top 10 al 27% van de verkoop voor zijn rekening.

figuur_4

Van ‘bestselleritis’ is er dan weer duidelijk geen sprake bij de kinderboeken en de non-fictie informatief. Bij dit laatste genre neemt de top 10 slechts 5% van de totale verkoop voor zijn rekening. Bij de kinderboeken is het aandeel van de top 10 de voorbije twee jaar zelfs vrij fors gedaald naar 4% van de verkoop.

Bestsellerverkoop vooral via de grootwarenhuizen
Hoewel de boekhandel het grootste aandeel blijft behouden in de boekenverkoop, neemt het aandeel van de grootwarenhuizen in de verkoop van de top 10 aanzienlijk toe. Terwijl zij in 2008 nog maar goed waren voor 18% van de verkoop van de top 10 boeken, is hun aandeel in 2012 gestegen naar 26% (zie figuur 5).

figuur_5

Zie het volledige onderzoek

Categorie
Literatuur
Auteur
GG
Datum
19 september 2013

Deel via