The Art Server

Nieuw werk van Walter Goossens in Behind the Bars

In de nieuwe galerie ‘Behind the bars’ van de kunstenaars Ronald De Preter en Annemarie Volders exposeert Walter Goossens een aantal van zijn tekeningen, in combinatie met twee sculpturale zelfportretten en één schilderij. Het resulteert in een evenwichtige en bescheiden presentatie, die in de rustige ruimte van Behind the Bars mooi tot haar recht komt.

De artistieke reputatie van Walter Goossens (°1943 te Lier) kwam op gang toen hij zich in 1974 aansloot bij de galerij De Zwarte Panter en daar meermaals zijn intrigerende en zeer meticuleus geschilderde zelfportretten exposeerde. Samen met zijn vrienden Jan Cox, Fred Bervoets en Wilfried Pas vormde hij jarenlang de kerngroep van deze avontuurlijke en zeer eigenzinnige galerij.

Goossens is een bijzonder gedisciplineerd en hardwerkend kunstenaar, die zich sinds lang buiten de bewegingen en wisselvalligheden van de kunstwereld houdt. Hij werkt in afzondering en toonde meer dan twintig jaar lang geen enkel werk aan het publiek. Na twee tentoonstellingen in eigen huis (zie daarover www.theartserver.org/artikels/2011/10/19/walter-goossens-toont-nieuw-werk-in-atelier/) doorbrak hij in september 2013 zijn terughoudendheid met een grote tentoonstelling bij Campo op het Antwerpse zuid, waar hij dertig grote doeken presenteerde. Hij toonde er bovendien een reeks tekeningen en zijn verbluffende collectie van duizenden omhulsels van theezakjes, één voor een uitgescheurd en getransformeerd tot menselijke en symbolische gestalten.

Van dit soort precisiewerk is ook veel terug te vinden in ‘Behind the bars’. Zijn tekeningen zijn niet gemaakt op grote vellen handgeschept papier, maar op nietige papiertjes als supermarktrekeningen en kassabonnetjes. Vaak is de opgedrukte tekst nog leesbaar doorheen het flinterdunne papier, waardoor een dubbel beeld ontstaat. Men kan dat opvatten als een interessant grafisch patroon, maar in bredere zin ook als een soort levenshouding of -filosofie. De bescheidenheid van zijn materiaal is ook een psychische bescheidenheid. Ze gaat gepaard met de uitdaging om zichzelf te overtreffen in fijn tekenwerk en subtiel detail.

    

Hoe hij daarin geslaagd is, valt in deze tentoonstelling goed te merken. Het kleine formaat belet hem niet om panoramische onderwerpen aan te vatten als bergketens of een verschrikkelijk onweer boven een dorp. Andere onderwerpen lijken raadselachtige droombeelden of afschuwelijke nachtmerries, maar hebben vaak ook een bizarre humor. Hun psychologische complexiteit wordt vergroot doordat hij twee of meer tekeningen combineert in één lijst, zodat ze door de kijker als een eenheid worden gezien.
Dat samenvoegen van tekeningen gebeurt niet willekeurig en ook niet volgens een zekere logica, maar puur intuïtief. De beelden lijken samen te horen en elkaar aan te vullen, maar men zal niet gemakkelijk tot een heldere interpretatie komen, ook al blijken in het beeldvocabularium van de kunstenaar vergelijkbare elementen terug te keren, wat uitnodigt tot een diepere studie. Walter Goossens laat een brede marge en prikkelt de fantasie. Het kijken wordt een avontuur, of om met Bervoets te spreken, een vreemde wandeling.

Paul ilegems
april 2015

BEHIND THE BARS – Tekeningen van Walter Goossens
Van 4 april tot 25 april 2015, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur
Otto Veniusstraat 18, 2000 Antwerpen 
Zie ook https://sites.google.com/site/behindthebarsruimtevoorkunst/
waltergoossens.blogspot.be

Categorie
Beeldende Kunst
Auteur
paul ilegems
Datum
06 april 2015

Deel via