The Art Server

Het boek der symbolen

scale.rb

Het boek der symbolen is een fraai, 500 pagina's tellend naslagwerk dat handelt over de verborgen betekenis van de westerse schilderkunst door de eeuwen heen.

Symbolen zijn zo oud als de mens. Het zijn tekens waaronder wij iets verstaan en waarmee we haast dagelijks worden geconfronteerd. Zeker in de kunst is symboliek haast niet weg te denken. Voor de Westerse mens zijn symbolen uit de bijbel en later uit het christendom de meest herkenbare, waarbij eveneens attributen een belangrijke rol spelen. Ook de allegorie heeft in deze een niet te verwaarlozen aandeel. Allegorieën zijn namelijk symbolische voorstellingen van ideeën of andere abstracte begrippen door middel van personen, objecten of handelingen; een grijsaard met zandloper en zeis is bijvoorbeeld een allegorie van de tijd.

Het boek biedt de geïnteresseerde leek, de lezer of de kunstliefhebber de kans meer te puren uit een bezoek aan een museum, de opvoering van een opera of toneelstuk of het lezen van een literair werk wanneer hij - soms obscure - details kan opsporen en verklaren. Dat de hond het symbool is van trouw, de balans van rechtvaardigheid en het hakenkruis het Dritte Reich verpersoonlijkt, is meestal een doorsnee wetenswaardigheid. Maar veel blijft verborgen als men bijvoorbeeld de tulp niet kan duiden als symbool van de liefde, maar ook van de 'vanitas', of niet weet dat torens de menselijke hoogmoed verbeelden en het ei staat voor ondermeer volmaakte kennis, een metafoor is van de kosmos en het een bevruchtend element, alsmede het leven in wording voorstelt.

Het boek der Symbolen is onderverdeeld in : De tijd, De ruimte, De mens, Allegorieën, Bomen en gewassen, Bloemen en vruchten, en Dieren.
Een register van symbolen en allegorieën én een register van kunstenaar vervolmaken het geheel.

Categorie
Non Fictie
Auteur
Matilda Battistini & Lucia Impelluso
ISBN
9789461300478
Uitgever
Ludion
Prijs
34,90
Recensent
Lector
Datum
21 april 2012

Deel via