The Art Server

Het verhaal van een veelzijdig wereldreiziger

images

Historicus Salvador Bloemgarten heeft met 'Justus Swavings wondere bestaan' een eerbetoon gebracht aan den heuse globetrotter, fortuinzoeker en dandy, die leefde van 1784 tot 1835.

Justus Gerardus Swaving, was een Nederlandse ondernemer, legerofficier, theoloog in wording en publicist. Hij werd geboren in 1784 in Naarden, een gemeente in Noord-Holland.  Wat bekend is over zijn leven, is grotendeels gebaseerd op de autobiografische geschriften die hij tussen 1825 en 1827 heeft geschreven. Hij werd op jeugdige leeftijd adelborst op de Bataafse vloot, waardoor zijn avontuurlijk bestaan van start ging. Hij reisde de wereld rond, trad ondermeer op als tolk-vertaler, 'directeur' van van een 'Dutch Academy', was eigenaar van een plantage in Guyana met honder slaven en docent aan de Artillerie- en Genieschool.

Swaing is de auteur van ondermeer "Galerij van Roomsche beelden, of Beeldendienst der XIX eeuw' (1824) en het vervolg hierop 'Roomsche feest- en heilige dagen, of Verbijstering van het menschelijk verstand' (1825). Beide werken bevatten gedetailleerde beschrijvingen van in Swavings protestantse ogen als puur ‘Roomsch’ bijgeloof op te vatten gebruiken. Hij schreef ook 'Het leven van Napoleon Buonaparte, keizer der Franschen, met eene voorafgaande beschouwing der Fransche omwenteling van sir Walter Scott', dat in 1827-1828 in negen delen verscheen. Tevens publiceerde hij over het bestaan in, en het land en de taal van Zuid-Afrika.

Volgens KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) heeft Swaving opvallend vaak met aandoenlijke zelfspot en openhartigheid eigen tekortkomingen toe. De humoristische manier waarop hij openbaart hoe hij zich steeds weer in de nesten werkte, verleent zijn autobiografische boeken een voor zijn tijd in Noord-Nederland ongebruikelijke lichtheid en charme.

Bloemgarten herschreef op meeslepende wijze het vaak romaneske bestaan van een notoir en vrijgevochten 'schipperaar' die hemelse maar verloren paradijzen bezocht en sensationele lotgevallen kende. Hij openbaart ook hoe Swaving - zeker in zijn autobiografische schrijfsels - de waarheid een duwtje kon geven. 

Categorie
Non Fictie
Auteur
Salvador Bloemgarten
ISBN
978090 89535979
Uitgever
Boom
Prijs
24,90 euro
Recensent
Kikero
Datum
06 juli 2015

Deel via