The Art Server

New Grub Street

9200000040608114

Geaorge Gissing was tot nu toe zo'n beetje een vergeten auteur. Met het uitgeven van zijn  boek New Grub Street, wordt hij door Prometheus in ere hersteld.

Gissings medogenloze, grimmige en sinistere stijl, gekoppeld aan het feit dat hij een van de meest resonante stemmen is die de laat-Victoriaanse samenleving op onnavolgbare wijze fileert, maakt hem in veler ogen tot een literaire held die spijtig genoeg veel te vroeg is gestorven.

In New Grub Street heeft Gissing het over de wereld van de literatuur, waarbij met name de  broodschrijverij het centrale thema is. De Engelsen hebben voor een beoefenaar van dit soort literaire arbeid een mooier omschrijving: een hack writer. Zo'n hack writer is in wezen een niet significant, maar hard werkend schribbelaar die ooit barstte van ambitie maar langzaam tot het besef komt dat zijn pennenvruchten hem nooit zullen brengen tot wat hij ooit wou zijn: een beroemd en gerespecteerd schrijver.

Centrale figuur in Gissings boek is de vrijgezel Jasper Milvain, een succesvolle literator die beschikt over een uitgebreid netwerk, flair en durf tentoonspreidt en de commerciële mogelijkheden van zijn vak omarmt. Hij maakt furore, in schril contrast met collegae-literatoren als Bibben c.s. die maar niet aan de bak komen en met hun woordkramerij niet aan dit testimonium paupertatis - lees die schandvlek - kunnen ontsnappen.

Gissing biedt de lezer in New Grub Street een uniek inzicht in zowel de harde realiteit van het schrijverschap als in de sociale geschiedenis van Londen in de jaren 1880. Onderwijl schetst hij zijn pessimistische visie op de ontwikkeling van de boekenindstrie en wijst hij op het gevaar van de industrialisatie der letteren en de macht van massacultuur, een plaag die er toen al zat aan te komen.

Categorie
Fictie
Auteur
George Gissing
ISBN
97 890 446 28 661
Uitgever
Prometheus
Prijs
19,95 euro
Recensent
Patrokolos
Datum
01 september 2015

Deel via