The Art Server

Het Atheïstisch Woordenboek

atheistisch-woordenboek-dirk-verhofstadt-paul-cliteur-boek-cover-9789089244239

Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt stelden een interessant encyclopedisch vademecum samen. In alfabetische volgorde kan de lezer een oplijsting raadplegen waarin een groot aantal lemmata die met atheïsme te maken hebben werden samengebracht. 

Indachtig het gegeven dat er zoveel verschillende soorten atheïsme zijn als er namen voor goden bestaan, kan elke mono- of polyatheïst hierin zijn of haar gading vinden. Niet alleen hebben de auteurs het over belangrijke internationale sleutelfiguren uit vervlogen tijden, gaande van Cicero en Augustinus Aurelius over Hypatia van Alexandië en Titus Lucretius maar ook over recentere namen als Jean Meslier, Giordano Bruno, James Usscher, Denis Diderott en John Stuart Mill. Uiteraard komen ook vooraanstaande en erudiete persoonlijkheden van hier te lande aan bod zoals waaronder Leo Apostel, Jaap Kruithof, Johan Anthierens, Etienne Vermeersch; Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman.

In Het Atheïstisch Woordenboek worden eveneens tal van begrippen geduid die hedentendage gemeengoed zijn geworden maar vaak tot discussie leiden, de Lijkwade van Turijn, bevoorbeeld, de kruistochten en de islam, maar ook de onfeilbaarheid van de paus en de mensenrechten.

Op de flaptekst lezen we: "In vele landen is atheïsme immers nog steeds een halsmisdaad, wat ingaat tegen artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): daarin wordt duidelijk gesteld dat de burgers van deze wereld niet alleen een recht hebben om te belopen, maar ook een recht om niet te geloven."

Paul Cilteur (1955) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universteit van Leiden. Dirck Verhofstad (1955) is professor media en ethiek aan de Universiteit van Gent. 

Categorie
Non Fictie
Auteur
Paul Cliteur/Dirk Verhofstadt
ISBN
9789089244239
Uitgever
Houtekiet
Prijs
19,99 euro
Recensent
WEL
Datum
11 november 2015

Deel via