The Art Server

The Art Server is een uitgave van Parbleu! vzw

Maatschappelijke zetel: Rapengang 6, 3000 Leuven.

Verantwoordelijk uitgever en voorzitter van Parbleu! vzw: Freddy Vandriessche

The Art Server 

  • Willy E. Laureys, oprichter - willy.e.laureys@theartserver.org
  • Guy Goethals, hoofdredacteur - guy.goethals@theartserver.org
  • Arnold Eloy, eindredacteur - arnold.eloy@theartserver.org

Contact: redactie@theartserver.org