The Art Server

Mission

THE ART SERVER (afgekort T.A.S.) is een Nederlandstalig, onafhankelijk, digitaal magazine met een interactief karakter dat verspreid wordt via het internet.

THE ART SERVER profileert en positioneert zich als een belangrijke drager van informatie en journalistieke duiding, als gids en rapporteur op het vlak van kunst en cultuur.

THE ART SERVER belicht het breed spectrum van het Belgische en Nederlandse kunst- en cultuurlandschap en brengt de maatschappelijke evolutie en het belang van deze sector in kaart.

T.A.S. beschikt over een breed en betrouwbaar netwerk in de kunstsector

THE ART SERVER profileert zich als virtueel aanspreekpunt in het niet altijd gemakkelijk te overzien artistiek en cultureel gebeuren. Door dit aanbod gestructureerd aan te bieden vormt T.A.S. een zeer toegankelijk medium.

THE ART SERVER functioneert op deze wijze als een spiegel van de immense artistieke diversiteit en dito culturele context in de volgende sectoren:

Schilderkunst – Beeldhouwkunst – Architectuur – Design – Fotografie – Film – Video - Installaties Internetkunst – Miniatuurkunst - Land art – Mode – Juwelen – Textiel – Glaskunst - Reclame

THE ART SERVER wil op een alerte wijze aanwezig zijn in de verschillende sectoren van de artistieke wereld. Vanuit dat gezichtspunt zal T.A.S. ongebonden zijn rol vervullen in het mediagebeuren.

THE ART SERVER hanteert stapsgewijs een rangorde in het aanbrengen van informatie en signaleert (A), bespreekt (B), opinieert (C), archiveert (D) en selecteert (E):

A. THE ART SERVER brengt tentoonstellingen, optredens, performances, vernissages en openbare kunstverkopen onder de aandacht. Die kunnen als nieuwsbericht geplaatst worden en naargelang de belangrijkheid in de agenda worden opgenomen. T.A.S. beoogt geen volledigheid: uit het veelvoud van aanbiedingen, uitnodigingen, pers- en andere communiqués, affiches en aankondigingen wordt een kwalitatieve keuze gemaakt.

B.THE ART SERVER beschikt over een team van medewerkers dat het artistieke aanbod op de voet volgt. Nieuwe evoluties, innovatieve producties en verschuivingen in de diverse sectoren worden aangekaart en besproken. T.A.S. volgt, observeert, bevraagt en stelt in vraag; zo worden essentiële gegevens vergaard en op een journalistieke manier verwerkt tot recensies.

C. THE ART SERVER ventileert meningen zowel door de eigen redactionele bijdragen als door artikels allerhande, columns en “stukjes” die worden toegestuurd.

D.THE ART SERVER creëert een kunstarchief waarbij alle aan bod gekomen items op systematische wijze wordt geordend. Wie op retrospectieve manier het kunstgebeuren wil bekijken en analyseren, vindt hier via een zoeksysteem een schat aan gegevens. Door dit naslagwerk beschikt T.A.S. over een bijzonder belangrijk informatiekanaal voor zowel professionele als niet-professionele actoren in het kunstgebeuren.

E. THE ART SERVER maakt eigenzinnige maar kwalitatieve keuzes, zowel in zijn agenda als in zijn redactionele bijdragen en zijn totale site-concept. Logischerwijze gaat de aandacht in de eerste plaats naar onze core business, de beeldende kunsten. De andere sectoren van de artistieke wereld – muziek, literatuur, podiumkunsten e.a. – komen eveneens aan bod in relatie tot de beeldende kunst. Uit het aanbod van zowel gedrukte als online publicaties selecteert T.A.S. wat het een aanwinst vindt binnen en voor het artistieke gebeuren.

THE ART SERVER richt zich allereerst tot de wereld van de beeldende kunst, tot kunstenaars en kunstliefhebbers. Uiteraard behoren ook andere cultuurbrengers, -organisatoren en -gebruikers tot de doelgroep. Iedereen met interesse voor kunst en cultuur zal in T.A.S. een belangrijke en boeiende bron van informatie en duiding vinden.

THE ART SERVER mikt terzelfder tijd op een breed publiek dat hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de nieuwsgaring rond kunst en cultuur.

THE ART SERVER verwerft - naast de journalistieke en informatieve inbreng van de eigen redactie - redactionele inhoud door zowel beroep te doen op kunstenaars met journalistieke aspiraties als op journalisten en docenten die bedrijvig zijn in de kunst- en cultuursector. Ook spontaan ingezonden stukken kunnen worden aanvaard. Niet ondertekende stukken worden echter steeds door de redactie geweigerd.

THE ART SERVER werpt zich op als een neutrale waarnemer, ook als het gaat over controversiële onderwerpen. Indien in sommige gevallen bepaalde onderwerpen leiden tot enige vorm van controverse - kunst kittelt! - zal de redactie dit zeker niet tegengaan of verhinderen. Er zal echter wel worden op gelet dat de integriteit van personen niet wordt geschaad.

Redactioneel beleid