The Art Server

RSS Feeds

RSS (Really Simple Syndication) is een toepassing van XML en wordt gebruikt om website informatie op een genormeerde manier te publiceren. Deze norm maakt deze informatiepakketten uitermate geschikt om door andere websites te worden gelezen, verzameld, uitgewisseld, of verder doorgestuurd naar andere websites.

Met een aangepast software-gereedschap kan je miljoenen van deze RSS en OPML nieuwsbronnen raadplegen, wereldwijd. Zo kan je dus nieuwbronnen zelf vergaren, indelen en beheren naar believen. Overigens kan de software die wij voorstellen (RSSOwl) op eender welke computer worden geïnstalleerd omdat het Java-gebaseerd is. Bovendien is het pakket alsook de broncode volledig gratis en vrij van rechten.

Om de laatste versie van RSSOwl te downloaden, klik hier : http://rssowl.sourceforge.net

Vervolgens kun je je abonneren op deze RSS feeds: