The Art Server

Brand in Antwerpse Keizerskapel

032B

Zaterdagavond rond 19.30 uur brak brand uit in de Antwerpse Keizerskapel (Sint-Annakapel), gelegen aan de Keizerstraat. Een oververhitte elektriciteitskabel zou de oorzaak zijn. De brand ontstond in de kelder op de plek waar de voedingskabel de kapel binnenkomt. De brand bleef beperkt tot de kelderverdieping. De kunstwerken in de kapelruimte, ondermeer polychrome beelden, schilderijen, altaarstukken en het barokke altaar leden wel schade door roetneerslag. Hoe groot de rookschade is, kon nog niet vastgesteld worden.

De Keizerskapel is een van de zeldzame ambachtskapellen in Antwerpen. Het is de enige kapel waarin het volledige originele kunstpatrimonium sinds de 17de eeuw, na de Beeldenstorm, intact is gebleven. Het valt af te wachten na de expertise hoe groot de schade zal zijn.

De kapel werd gebouwd in 1512 in opdracht van de gilde van de lakenbereiders in Brabants-gotische stijl. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Herman en Dominicus De Waghemakere. 

De kapel was eigendom van de Witte Paters van Afrika, die nog altijd het aanpalend klooster bewonen. In 1989 werd de kapel gekocht door Prof. Dr. Xavier Nieberding en zijn echtgenote Marie-Josée Block. Onder leiding van kunsthistoricus Jean-Pierre De Bruyn werd de kapel gerestaureerd. In 1994 kreeg de kapel de prijs voor de beste restauratie van een monument in België.

Zaterdagavond werden al verschillende beelden uit de kapel gehaald door Jean-Pierre De Bruyn en zijn echtgenote Ann Van Kerckhove. De kunstwerken zullen tijdelijk ondergebracht worden in het Hessenhuis.       

029B
Foto: GG  -  De St-Annakapel in Antwerpen

Categorie
Erfgoed
Datum
21 juli 2012
om 20:24

Deel via