The Art Server

Arnes Quinzes ”Rock strangers" blijven in Oostende

art

In het kader van Beaufort04 ontwikkelde Arne Quinze voor de stad Oostende in 2012 een sculpturencluster onder de naam Rock Strangers, toentertijd omschreven als ‘vreemde objecten die opduiken op locaties waar je ze het minste zou verwachten. Ze hebben een opvallend effect op de urbane en architecturale context van de omgeving. Quinze bekritiseert met zijn sculpturen de steeds sterkere veralgemening in de stedenbouw. Zijn Rock Strangers voegen echter een assertieve, kleurige noot toe aan de grijze, neutrale omgeving. 


Toch was bleek niet iedereen tevreden met de kunstwerken. De eigenaars van een appartement op het Zeeheldenplein vonden dat de scupturen hun uitzicht belemmerde en stapten naar de rechter. Ze haalden echter bakzeil.

Volgens de rechter maakte de Stad Oostende geen fout door de visuele impact van het kunstwerk niet te onderzoeken, noch door de omwonenden niet te consulteren. Ook wees de magistraat er op dat de eigenaars dienden te beseffen dat hun zicht op zee kon verdwijnen doordat de locatie zich in de openbare ruimte bevindt.

© Beauofort - = foto Youtube

Categorie
Beeldende Kunst
Datum
03 februari 2017
om 07:07

Deel via