The Art Server

The act of building in deSingel

VAi-Stacked-Vertical-Black_NL__small_

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert op dinsdag 18 april in deSingel Internationale Kunstcampus de tentoonstelling BWMSTR label. The act of building. 

Curatoren zijn Laurens Bekemans en Ken De Cooman van BC architects & studies. Het jonge architectenbureau wil de traditionele driehoek bouwheer-architect-aannemer herdefiniëren.

In The act of building onderzoeken ze hoe de architect zich kan herpositioneren ten dienste van bouwgemeenschappen om zo tot innovatieve bouwprocessen te komen. Ze doen dit aan de hand van de ‘Bioklas’, een project dat ze uitwerkten voor de Antwerpse gemeente Edegem.

BC architects & studies ontving voor zijn onderzoek naar de herpositionering van de architect in het bouwproces in 2015 het Bouwmeesterlabel (BWMSTR label) van de Vlaams Bouwmeester. Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase.

In 2016 - 2017 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels 2015 in de wandelgangen van deSingel.


© Het Vlaams Architectuurinstituut

Categorie
Architectuur
Datum
22 maart 2017
om 12:18

Deel via