The Art Server

De Balie x Holland Festival: twee programma’s over Indonesië met Ayu Utami

860ff8dc-5a29-4c94-a157-48f8ebe590dc

In samenwerking met het Holland Festival organiseert De Balie twee programma’s over Indonesië met één van het land’s bekendste schrijvers: Ayu Utami.

Samen met Utami wordt de blik gericht op het Indonesië van nu en op het (gedeelde) verleden. Op 8 juni worden de verschillende invalshoeken van het postkoloniale debat belicht: het Nederlandse, het Indische en het Indonesische perspectief op het koloniale verleden. Zullen we in staat zijn een gezamenlijke geschiedenis te schrijven?, is de vraag die ondermeer opduikt. 

Op 15 juni wordt gekeken naar de rol van Javaanse mystiek voor de bewoners van de Indonesische archipel. Mystiek en magie vormen een essentieel onderdeel van de Indonesische samenleving. Beiden beïnvloeden zowel de dagelijkse rituelen als de manier hoe men de Islam beleeft. In hoeverre verschilt de Indonesische Islam van die van het Midden-Oosten en wat draagt de rol van mystiek daaraan bij? En fungeert de mystiek als een nationaal bindmiddel?

Ayu Utami is een Indonesische schrijver en journalist, bekend geworden door haar controversiële werk Saman (1998). In dat boek schrijft ze openlijk over onderwerpen als seksualiteit, mysticisme, Soeharto's totalitarisme en neokolonialisme. Tot dan toe was het innemen van een vrouwelijk perspectief ongebruikelijk in Indonesië. Utami begon daarmee een nieuwe literaire beweging, Sastra Wangi of 'geparfumeerde literatuur'. Een beweging waarin jonge vrouwelijke schrijfsters hun plek opeisen in het Indonesisch literair landschap en controversiële onderwerpen als politiek, seksualiteit en religie aanpakken.

Haar meest recente boek, Het getal Fu (2012), duikt in het thema mysticisme in Midden-Java, of wat daar nog van over is. Ze verkent het gebied waar thema's als monotheïsme, mysticisme en modernisme elkaar raken, verdringen of aanvullen. De roman geeft een normatief inzicht in de structuur van de Indonesische samenleving. Ayu Utami presenteert een methode om om te gaan met de diepe pluriformiteit die eigen is aan de Indonesische samenleving en de roman nodigt uit tot het aannemen van dit perspectief. Ze noemt deze methode 'kritische spiritualiteit', een moderne mix tussen de Westerse rationaliteit en de Javaanse Rasa, waarbij ze voorstelt om meegaand te zijn met alle rituelen waar het land rijk aan is, maar met een gezonde dosis aan scepticisme.

 

Categorie
Literatuur
Datum
05 mei 2017
om 07:07

Deel via