The Art Server

Nederlandse podia intensiever gebruikt in 2016

2c489a8f-f09a-4d06-a447-50eff6e2fb78

Cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat de omzet over 2016 van de Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen licht is gestegen. De totale omzet van de VSCD-podia is €523.000.000, waarvan het leeuwendeel (78%) wordt gegenereerd door de podiumfunctie.

Deze omzetstijging is toe te schrijven aan een combinatie van toegenomen verhuur- en horeca-activiteiten. Opmerkelijk is dat dit niet ten koste is gegaan van de theaterfunctie: het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten (totaal 27.975) is gelijk gebleven ten opzicht van 2015. In 2016 werden 10 miljoen bezoeken gerealiseerd op de podia die bij de VSCD zijn aangesloten, blijkt uit de cijfers van het Theater Analyse Systeem (TAS). Het responspercentage van TAS 2016 bedroeg 92%.

Hedwig Verhoeven, directeur: “De cijfers over 2016 tonen aan dat de schouwburgen en concertgebouwen, verbonden in onze vereniging, ondernemender worden geleid en intensiever worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de theaterfunctie. Een herkenbaar beeld: steeds meer theaters zijn langer geopend en vervullen meerdere functies naast de theaterfunctie. Een goede zaak, want zo lukt het podia nog beter om hun gidsfunctie voor het publiek  te vervullen, diverser te programmeren en daarmee diversere doelgroepen te bereiken.“

Stijging bezoekers Noord- en Zuid-Nederland
Zowel de VSCD-podia in de noordelijke als zuidelijke regio laten een lichte stijging zien in het aantal bezoekers ten opzichte van 2015. De podia in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) noteren een stijging van 10.284 bezoekers (1,9%) en in de zuidelijke regio (Zeeland, Brabant en Limburg) realiseerden podia een stijging van 16.619 bezoekers (1,1%).*

Geprogrammeerde theater- en muziekgenres 
Het genre Populaire muziek heeft net als voorgaande jaren het grootste aandeel in het aanbod met 18,5% (5.165 voorstellingen). Toneel en Cabaret & kleinkunst volgen met 16,5% en 16% (respectievelijk 4.620 en 4.516 voorstellingen). Het genre Klassieke muziek neemt 12% van het aanbod (3.418 voorstellingen) voor haar rekening. Literair en Amateuroptredens tekenen ieder voor 11% van het aanbod (3.029 en 2.937 voorstellingen), gevolgd door Musical en operette met 7% (2.019 voorstellingen). De genres Dans en beweging en Muziektheater zetten ieder 4% van het totale aanbod op de planken (respectievelijk 2.019 en 1.170 voorstellingen). 

Financiering van het aanbod
Bij de VSCD-podia is 86% van de voorstellingen en concerten afkomstig van producenten die geen structurele subsidie ontvangen. 14% van alle voorstellingen op de VSCD-planken komt voort uit aanbieders die door de Rijksoverheid worden gesteund. Beide percentages laten een ongewijzigde beeld zien ten opzichte van de afgelopen jaren.

Personeel
Het aantal mensen dat voor de VSCD-podia werkt is ten opzichte van 2015 gestegen met 6,5% naar 14.178 personen. Opvallend daarbij is de extra personele investering op het gebied van horeca en de stijging van het aantal flexibel ingehuurde personen (+ 10,5%). Het aantal mensen in loondienst is vrijwel gelijk gebleven. De trend dat de podia meer vrijwilligers betrekken bij hun organisatie zet zich door (+ 14,1%).

Kaartverkoop
De ticketverkoop via het internet is, ten opzichte van 2015, gestegen met 9,7% naar een totaalpercentage van 58%.  

Bekijk hier de infographic

Categorie
Podium
Datum
30 mei 2017
om 07:07

Deel via